Že 44. knjiga v zbirki OIAS: “Tipologija, kronologija in razprostranjenost bronastodobnih jezičastoročajnih srpov v jugovzhodni Evropi / Typology, chronology, and distribution of Bronze Age tanged sickles in South-Eastern Europe”

Inštitut za arheologijo ZRC SAZU je izdal 44. knjigo v zbirki Opera Instituti Archaeoloigci Sloveniae: 

 

Primož Pavlin

Tipologija, kronologija in razprostranjenost bronastodobnih jezičastoročajnih srpov v jugovzhodni Evropi / Typology, chronology, and distribution of Bronze Age tanged sickles in South-Eastern Europe

 

Stran z informacijami:

https://iza2.zrc-sazu.si/sl/publikacije/tipologija-kronologija-in-razprostranjenost-bronastodobnih-jezicastorocajnih-srpov-v

 

Neposreden dostop na spletu:

https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/view/2047/8390/1923

 

Na spletu so dostopne tudi ostale knjige iz serij:

Opera Instituti Archaelogici Sloveniae

in

E-Monographiae Instituti Archaeologici Sloveniae

https://iza2.zrc-sazu.si/sl/search_content?f%5B0%5D=content_type%3Apublikacija

 

Vir: Jana Horvat, Inštitut za arheologijo ZRC SAZU

 

 

Morda vam bo všeč tudi...