O nas

Slovenski arheološki portal ali na kratko Arheoportal je nastal iz želje po urejenem celostnem spletnem prikazovanju arheoloških informacij. Vizija, ki nas vodi pri njegovem ustvarjanju, je s časom rasla in Arheoportal že dolgo ni več le medij za predstavljanje določenih arheoloških vsebin, temveč platforma za združevanje slovenske arheološke srenje ter predstavitev vede širši javnosti.

Na portalu objavljamo novice s široke palete področij, ki so povezane z arheologijo. Ključen del, s katerim k obisku portala nagovorimo največ bralcev, prestavljajo Aktualne novice. Sklop v precejšni meri zapolnjuje pestra muzejska dejavnost z razstavami in delavnicami, pa tudi raziskave oz. nova odkritja in publikacije. Pomembno mesto imajo tudi informacije o kulturni dediščini, tj. o institucijah, zakonih in pravilnikih ter drugih sorodnih vsebinah, ki so zanimive za vse, ki se pri opravljanju svojih dejavnosti ali pa le kot zainteresirana javnost srečujejo z varovanjem, varstvom ali ohranjanjem kulturne dediščine. Portal dopolnjujejo dodatne vsebine, kot je rubrika Na današnji dan.

Obseg delovanja portala je razširjen tudi na področje socialnih omrežij. Trenutno so aktivne strani Facebook, Twitter in Google+, na katerih so sproti objavljene povezave z aktualnimi vsebinami portala in drugimi novicami, predvsem iz raznih svetovnih spletnih medijev. Socialna omrežja delujejo kot neke vrste razširjena mreža uporabnikov portala, na katerem sicer objavljamo predvsem arheološke informacije iz Slovenije.

kontakt: info@arheoportal.si