Mednarodna konferenca »Kulturna dediščina kot razvojna priložnost«

V četrtek, 10. maja 2018, ob 9.00 vabljeni v Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, na mednarodno konferenco KULTURNA DEDIŠČINA KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST, ki jo pripravlja Združenje zgodovinskih mest Slovenije v sodelovanju s partnerji projekta diStory in Minstrstvom za kulturo.

Evropska komisija je ob razglasitvi leta 2018 za evropsko leto kulturne dediščine med tremi glavnimi cilji opredelila, da je treba »okrepiti prispevek evropske kulturne dediščine h gospodarstvu in družbi z neposrednim in posrednim gospodarskim potencialom /…/ (in) promocijo trajnostnega razvoja in turizma ter krepitev socialne kohezije in ustvarjanje dolgoročnega zaposlovanja«.

To pomembno poslanstvo dediščine so si za izhodišče postavili tudi snovalci mednarodne konference “Kulturna dediščina kot razvojna priložnost”.

Domači in tuji predavatelji bodo v svojih predavanjih iskali odgovore na vprašanji, ali v kulturni dediščini prepoznamo razvojni potencial in ali ga znamo izkoristiti?

Želimo si, da bomo ob koncu konference lahko delili zavedanje, da ohranjanje kulturne dediščine omogoča gospodarski in družbeni razvoj naših mest in skupnosti, kot smo člani Združenja zgodovinskih mest Slovenije zapisali ob svoji ustanovitvi leta 2001.

Vabljeni!

Program v  PDF

Poleg domačih strokovnjakov bodo na konferenci kot osrednji govorci gostovali tuji predavatelji:

Brian Smith, Velika Britanija – Heritage Evrope, Evropsko združenje zgodovinskih mest in pokrajin –, iz Norwicha bo v svojem predavanju razmišljal o tem, kakšno konkurenčno prednost prinaša kulturna dediščina v povezavi s socialno kohezijo v Evropo.

Augusto Palombini, Italija – National Research Council of Italy – Institute for technologies applied to Cultural Heritage –, iz Rima bo spregovoril o tem, da je zdaj, v času množične uporabe sodobnih tehnologij, tudi predstavitev kulturne dediščine drugačna.

Gianluca Bellucci, Italija – Sistema Museo –, bo predstavil »Sistema Museo« kot izkušnjo razvojnega modela kulturne dediščine.

 

– 8.30–9.00 Registracija udeležencev

– 9.00  Nagovor in pozdrav

Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice

Jernej Hudolin, direktor Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

– 9.10

Brian Smith, Heritage Europe, Evropsko združenje zgodovinskih mest in pokrajin  – Kulturna dediščina kot razvojni kapital Evrope

– 9.55

Damjana Pečnik, državna sekretarka Ministrstvo za kulturo – Dediščina – del ekonomskega in družbenega  razvoja skupnosti, tudi v luči Evropskega leta kulturne dediščine

– 10.15

ddr. Verena Vidrih Perko, muzejska svetnica Kulturna dediščina Slovenije, temelj njene identitete

– 10.35

prof. dr. Živa Deu, Mateja Kavčič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije –  Raznolikost kot potencial prostorskega razvoja Slovenije

11.00 Odmor

– 11.30

Augusto Palombini, National Research Council of Italy – Sodobni načini predstavitve kulturne dediščine

– 12.15

Gianluca Bellucci, Sistema Museo Primer razvojnega modela kulturne dediščine

– 12.45

mag. Nataša Hočevar, Slovenska turistična organizacija – Kulturna dediščina v promociji slovenskega turizma

– 13.05

izr. prof. dr. Gorazd Sedmak, Fakulteta za turistične študije, Portorož, Turistica – Marketing dediščine v turizmu

– 13.25

Franci Zidar, Proxima  – Kulturna dediščina na platformi

Jerneja Jelovčan Koselj, Muzeji radovljiške občine – Digitalne zgodbe zgodovinskih mest

– 13.45

Primeri dobre prakse

Miran Gorinšek, župan občine Slovenske Konjice –  Žička kartuzija in Dvorec Trebnik, Slovenske Konjice

Natalija Polenec, lastnica kulturnega spomenika Nacetova hiša, Škofja Loka

Jože Andrejaš, lastnik in podjetnik Gostilna Lectar in Lectarski muzej Radovljica

– 14.15 Zaključek konference

 

Rok za prijavo: ponedeljek, 7. maj 2018

Prijave pošljite na e-naslova: info@zgodovinska-mesta.si ali aleksandra@mro.si

Kotizacija: udeležba je brezplačna, konferenca poteka v okviru projekta: diStory – Digital stories of small historic towns, razpis Creative Europe.

Konferenca bo potekala v slovenskem in angleškem jeziku, brez tolmačenja.

Organizatorji si pridržujejo pravico do spremembe programa.

 

Vir: Združenje zgodovinskih mest

Morda vam bo všeč tudi...