Nova izdaja AAS Kortinca – Spodnje Škofije

V Zbirki Arheologija na avtocestah Slovenije je z zaporedno številko 76 izšla nova publikacija Kortinca – Spodnje Škofije z glavnimi avtorji: Matjaž Novšak, Rafko Urankar, Jure Krajšek in Bojana Rozman.

O publikaciji:
Na Škofijah je bilo odkrito arheološko najdišče Kortinca. Zgornji del raziskanega terena je bil nekdaj terasiran, terase pa podprte s kakovostno grajenimi zidovi. Pravokotno na terase je potekala trasa novoveške ceste. V izkopanih sondah pravokotno na terase in v vmesnih razširjenih izkopih je bilo razbrati, da so terase plod novodobnih agrarnih posegov.

Po pobočju so bile trasirane poljske poti, v preoranih plasteh pa odkriti razpršeni odlomki antične in novoveške lončenine ter opek. Ob zahodnem vznožju pobočja na flišni geološki podlagi ohranil suhozidni temelj, usmerjen pravokotno na nekdanji potek pobočja (današnji nagib terena precej odstopa od naklona geoloških plasti), v katerem so bili vgrajeni kosi rimskih tegul. Flišna osnova v njegovi okolici je bila izravnana, tako da je predstavljala hodno podlago. V preoranih tleh se je ohranila skromna količina fragmentov rimskega gradbenega materiala in lončenine.

Sodeč po gostoti odkritih lokacij in naravi je v tem času zaledje Sermina doživelo gospodarski razcvet in romanizacijo, ki pa je v največji meri zaživela po prestavitvi meje na Rašo, ko je bil ta teritorij vključen v ager Tergesta. V tem času so se na prisojnih obronkih, ki so nudili kakovostno kmetijsko podlago, nadzor nad morjem in cesto Via Flavia vrstile rimske vile (villae). Obstoj ene takšnih smemo predvideti tudi na novoodkritem najdišču Kortinca pri Spodnjih Škofijah, kjer gre na območju izvedenih izkopavanj sicer le za območje domnevne kmetijske rabe te enote.

Elektronsko knjigo si lahko ogledate TUKAJ.

Morda vam bo všeč tudi...