Gabrovčev dan 2023, 21. aprila 2023

Strokovni posvet Gabrovčev dan 2023 na temo Bronasta doba v osrednji Sloveniji – na Gorenjskem in Dolenjskem potekal v četrtek, 20. aprila 2023. Kot vsako leto doslej se bo posvet odvijal v prostorih Narodnega muzej Slovenije na Metelkovi, v tamkajšnji konferenčni dvorani v 1. nadstropju.

 

Organizatorji znanstvenega simpozija sledijo začrtanemu cilju, da bodo vsako leto obravnavali izbrano železnodobno oziroma bronastodobno regijo, kot jih je opredelil akad. prof. dr. Stane Gabrovec v svojih temeljnih člankih. Težišče je na predstavitvah novih izkopavanj, raziskav in znanstvenih dognanj.

 

Sedmo srečanje je posvečeno bronasti dobi v osrednji Sloveniji – na Gorenjskem in Dolenjskem.

 

PROGRAM SREČANJA
9:15 Pozdravni nagovori:
v.d. direktorice Mateja Kos (Narodni muzej Slovenije)
Predrag Novaković (Slovensko arheološko društvo)
Biba Teržan (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Univerza v Ljubljani)

9:30 Barbara Brezigar: Bronastodobna naselbina na Trati pri Škofji Loki

10:00 Elena Leghissa, Barbara Brezigar, Rok Klasinc: Medvode – Svetje, naselbina iz srednje in pozne bronaste dobe

10:30 Elena Leghissa, Ana Plestenjak: Bronastodobno naselje pri Vodicah

11:00 Vesna Svetličič, Peter Turk, Petra Vojaković: Dragomeljsko-podgoriško »somestje« v času kulture žarnih grobišč

11:30 Odmor

12:00 Peter Turk, Vesna Svetličič: Žarnogrobiščni depoji z Bleda, Vodic in Dragomlja

12:30 Ida Murgelj: Bronastodobne keramične najdbe iz Ljubljanice

13:00 Tina Žerjal: Ljubljana – Prule 9, bronastodobna struga Ljubljanice in njena brežina

13:30 Manca Omahen Gruškovnjak, Miha Murko, Primož Predan: Bronastodobna naselbina Mačkovec pri Novem mestu

14:00 Odmor

14:30 Petra Vojaković, Ana Plestenjak: Spodnje Posavje v pozni bronasti dobi

15:00 Bine Kramberger, Phil Mason: Od skupine Virovitica do skupine Dobova-Velika Gorica: naselbine in grobišče na Obrežju

15:30 Miha Kunstelj, Brina Škvor Jernejčič: Nove radiokarbonske datacije z žarnega grobišča v Dobovi

16:00 Zaključna diskusija

17:00 Skupna večerja v Hotelu Park (po prijavi)

 

 

Organizatorji dogodka: Biba Teržan, Brina Škvor Jernejčič, Matija Črešnar in Peter Turk

Morda vam bo všeč tudi...