Strokovno usposabljanje in izdajanje dovoljenj za iskanje arheoloških ostalin in uporabo iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je v letu 2022 prvič organiziral usposabljanje s področja varstva arheoloških ostalin. Zavodu izvedbo strokovnega usposabljanja in izdajanje dovoljenj za iskanje arheoloških ostalin in uporabo iskalnikov kovin in drugih tehničnih sredstev za te namene nalaga 32. člen Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11-Odl.US, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18; http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4144), podrobnosti pa ureja Pravilnik o iskanju arheoloških ostalin in uporabi tehničnih sredstev za te namene (Uradni list RS, št. 49/14; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12070). 

Usposabljanje je namenjeno »laičnim« iskalcem, arheologe pa poleg ZVKD-1 zavezuje Pravilnik o arheoloških raziskavah s prilogo Strokovni standardi arheoloških terenskih raziskav (Uradni list RS, št. 3/13 in 56/22; http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11445http://arheologija.splet.arnes.si/files/2018/03/priloga1.pdf).

V prvi polovici leta smo izvedli usposabljanje v dveh terminih in bomo nadaljevali ciklično, oziroma po potrebi. Posamezni termini so in bodo sproti objavljeni med novicami na spletni strani Zavoda (https://www.zvkds.si/sl).  

Potrdilo o opravljenem usposabljanju je eden od pogojev za izdajo dovoljenja za iskanje, ostali načini iskanja arheoloških ostalin brez predhodne pridobitve ustreznih dovoljenj pa so še naprej nelegalni.

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov usposabljanja@zvkds.si.

Morda vam bo všeč tudi...