Predstavitev zbornika arheološkega simpozija Točka v času

Predstavitev zbornika mednarodnega arheološkega simpozija Točka v času bo v sredo, 18. 4. 2018 ob 18.00, v muzejskih prostorih Koroškega pokrajinskega muzeja, Glavni trg 24/II, Slovenj Gradec.

Zbornik predstavlja zaključek osemletnega projekta, ki se je začel z arheološkimi izkopavanji pred novogradnjo glasbene šole v Slovenj Gradcu v letih 2009 in 2010. Ob izkopavanjih so bili odkriti številni poznosrednjeveški in zgodnjenovoveški ostanki stavb, cisterna ter številne najdbe skupaj z živalskimi kostnimi ostanki.

Poleg stalne razstave in prezentacije cisterne in situ je muzej septembra 2017 ob praznovanju 750-letnice mesta Slovenj Gradec pripravil simpozij, na katerem so predavatelji predstavili mestno plemstvo, arheološko najdišče glasbena šola in interpretirali izbrane najdbe.

Morda vam bo všeč tudi...