Alfonz Müllner

Alfonz Müllner se je rodil 23. septembra leta 1840 v Velikovcu (Völkermarkt) na avstrijskem Koroškem.

Že v njegovih mladih letih se je njegova družina preselila v na Kranjsko, v Komendo. Müllner je tako obiskoval višjo gimnazijo v Ljubljani, nato pa se je odločil za študij filozofije na Dunaju. Potem je služboval na učiteljiščih na Dunaju, v Bregenzu, Mariboru in Linzu, leta 1888 pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je naslednje leto po smrti Karla Dežmana postal kustos ljubljanskega Deželnega muzeja (zdaj Narodni muzej Slovenije).

Z arheologijo pa se je Müllner seveda srečal že prej. Leta 1875 je raziskal žarno grobišče v Rušah. Ukvarjal se je tudi s topografijo Štajerske in Kranjske. Leta 1978 je izdal knjigo Emona, v kateri je trdil, da je rimska Emona stala na mestu današnjega Iga, ne Ljubljane. Teza, ki je že takrat bila deležna veliko kritik, se je kasneje izkazala za zmotno.

Kot kustos Deželnega muzeja se je udejstvoval v arheoloških izkopavanjih (zlasti na Ljubljanskem barju), posebej pomembno delo pa je opravil z inventarizacijo vseh arheoloških najdb in objavo fotografij gradiva. Pričel je tudi z izdajanjem revije Argo, za katero je sam tudi napisal večino člankov. Do njegovega odhoda je izšlo 10 številk, potem pa je izdajanje zamrlo. Njegova ideja je bila obujena leta 1962, ko je Narodni muzej pričel z izdajanjem istoimenske publikacije.

Službo kustosa v ljubljanskem Deželnem muzeju je opravljal do leta 1903, ko se je preselil na Dunaj, kjer je do svoje smrti opravljal delo znanstvenega referenta na ministrstvu za javna dela. Medtem je izdal monografijo o zgodovini železarstva na Kranjskem – Geschichte des Eisens in Krain, Görz und Istrien von der Urzeit bis zum Anfange des XIX. Jahrhunderts (1909). Umrl je 27. marca 1918 na Dunaju.

Nina Šranc

Viri:
1. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi379346/ (dostop: 18. 9. 2014)
2. http://sl.wikipedia.org/wiki/Arheologija_na_Slovenskem (dostop: 18. 9. 2014)
3. http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=534%3Aarheoloki-oddelek&catid=27%3Aoddelki&Itemid=46&lang=sl (dostop: 18. 9. 2014)

Morda vam bo všeč tudi...